Wat is NEN 3140? En hoe zorg ik hiervoor binnen de organisatie?

In de Arbowet staat dat werkgevers/eigenaren verantwoordelijk zijn voor het in goede staat houden van hun elektrische installatie. Zodat de veiligheid en gezondheid van gebruikers en werknemers niet in het geding is. In deze blog wordt uitgelegd wat de NEN 3140 eigenlijk inhoudt en wat je hier mee moet binnen een organisatie.

Wat is NEN3140?

NEN staat voor Nederlandse Normalisatie-instituut. De NEN3140 inspectie is een wettelijke verplichting die vastgesteld is door dit instituut en moet periodiek worden uitgevoerd. Een risicoanalyse bepaalt wanneer er een keuring nodig is. Elektrische installaties moeten minimaal één maal per 5 jaar geïnspecteerd worden.

Wat kan ik hiermee?

Ben jij werkgever? Ben jij binnen je bedrijf of organisatie verantwoordelijk voor de veiligheid of misschien werk je veel met machines en elektrische apparatuur? Dan kun je zelf ook inspecties uitvoeren en of leren hoe dat moet. Daar is een NEN3140 cursus heel geschikt voor. Je leert dan of de elektrische apparatuur voldoet aan alle wet- en regelgeving, veiligheids- en gezondheidseisen. Door een cursus te volgen kun je keurmeester worden binnen je bedrijf. Dat geeft de werkgever de zekerheid dat het verzekeringstechnisch en juridisch altijd goed is. Je bent daarmee dus echt een meerwaarde voor het bedrijf want jouw kennis is waardevol.

Vakbekwaam

Als je een elektrotechnische vooropleiding heb gedaan of je hebt veel kennis vergaard in de loop der jaren dan kun je aangesteld worden als Vakbekwaam Persoon binnen een organisatie. Dan kun je een NEN 3140 VP cursus volgen om je daarvoor te certificeren. Als je dat eenmaal hebt dan ben je bevoegd om ook complexere werkzaamheden uit te voeren. Het maakt je weer extra interessant voor je werkgever. Zeker iets om mee te nemen in een je gesprekken met je leidinggevende. Met jouw kennis kan namelijk geld bespaard worden.

Als het je eigen bedrijf is dan is dit een kans om je mensen een kans te geven om hun kennis te vergroten. Daarmee blijft je personeel weer extra gemotiveerd en wordt jouw bedrijf professioneler én veiliger. Het kan ook heel aantrekkelijk zijn om bijvoorbeeld het plaatsen van extra groepen in installaties en het uitvoeren van onderhoud aan elektrische installaties of werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties over te laten aan je eigen personeel. Het zou wel eens veel geld kunnen schelen als je dat altijd maar extern moet inhuren. Ook qua tijd; je werknemers zijn er toch al.