Wat doet een advocaat?

Iedereen weet wat een advocaat is en het merendeel van de Nederlandse bevolking maakt een- of meermaals in zijn leven de stap naar een advocatenkantoor. Het eerste waar mensen vaak aan denken bij een advocaat is een rechtszaak. Dit klopt niet helemaal; maar in een relatief klein aantal gevallen komt een juridisch geschil daadwerkelijk tot een rechtszaak. Veel vaker komen de partijen met behulp van hun advocaten tot een regeling die wordt bezegeld in een overeenkomst.

Verschillende rechtsgebieden

Er zijn grofweg drie rechtsgebieden aan te wijzen, namelijk strafrecht, privaatrecht en bestuursrecht. De naam strafrecht zegt het al; hierbij gaat het om zaken waarbij de aangeklaagde (mogelijk) een strafbaar feit heeft gepleegd. Het privaatrecht, ook wel civiel recht genoemd, betreft conflicten tussen particulieren onderling, organisaties onderling en tussen particulieren en organisaties. Het derde rechtsgebied is bestuursrecht, waarbij de overheid altijd een rol speelt. Het kan gaan om conflicten tussen particulieren of organisaties en de overheid.

Een advocatenkantoor biedt vaak hulp voor conflicten in verschillende rechtsgebieden. De rechtsgebieden zijn weer verder opgesplitst in specifieke richtingen. Iedere advocaat is gespecialiseerd in een aantal van deze richtingen. 

Functies van een advocaat

Adviseren – Wanneer je in een conflict terecht komt waar je zelf niet uit komt, maak je de stap naar een advocatenkantoor. In dit geval is de eerste stap het zoeken naar een oplossing waar beiden partijen zich in kunnen vinden. Jouw advocaat kan je hierin adviseren en inlichten over de te nemen juridische stappen.

Bemiddelen – Mocht je er toch niet zelf uitkomen met je wederpartij of wil je niet langer rechtstreeks in contact staan met de andere partij, dan kan jouw advocaat optreden als tussenpersoon en bemiddelaar.

Onderhandelen – Vaak ligt er geen kant-en-klare oplossing op tafel en bestaat het oplossen van het geschil uit wikken en wegen van argumenten en mogelijke uitkomsten. Jouw advocaat zal proberen de best mogelijke deal voor jou uit de onderhandeling te slepen.

Procederen – Mocht het geschil niet door bemiddeling op te lossen zijn, dan zal de advocaat adviseren een gerechtelijke procedure te beginnen. Jouw advocaat zal in deze rechtszaak jouw belangen verdedigen.

Op zoek naar een geschikt advocatenkantoor?We hopen dat je door het lezen van deze blog een beter beeld hebt gekregen van wat een advocaat voor jou kan betekenen. Zo ben je beter voorbereid mocht je in de toekomst te maken krijgen met een juridisch conflict. Ben je nu op zoek naar een advocaat? Neem een kijkje op de website van dit advocatenkantoor Almere.