Transport & Logistiek

Tegenwoordig twijfelt niemand er nog aan dat technologie deel uitmaakt van elk van onze dagelijkse handelingen, zowel in het persoonlijke als in het beroepsleven, en de manier waarop wij werken en met elkaar omgaan verandert.

Ook de toeleveringsketen is niet immuun voor deze trend, de convergentie van de fysieke wereld met de digitale is de toekomst van de transport & logistiek sector.

Voordelen van technologische innovatie voor de sector transport & logistiek

De integratie van nieuwe technologieën in de toeleveringsketen zal ook leiden tot een vernieuwing van de werkgelegenheid en de manier van werken, die drie belangrijke voordelen zal opleveren.

De eerste daarvan is de verandering van de waarde van werk, die zal evolueren door de typische operaties van de traditionele logistiek te transformeren. De uitdaging bestaat er in dit geval in meer talent te kunnen aantrekken en bijgevolg een grotere toegevoegde waarde te creëren.

Wij mogen niet vergeten dat de werkelijke vooruitgang van een land niet alleen bestaat in het scheppen van meer arbeidsplaatsen, maar dat deze een grotere toegevoegde waarde genereren en bijgevolg het inkomen per hoofd van de bevolking verhogen.

Een ander voordeel dat wij hebben ontdekt, is dat technologie ons in staat stelt een beter waardevoorstel aan de klanten te doen, omdat wij in staat zijn de behoeften te segmenteren en een hoog niveau van personalisering van de dienstverlening te bereiken.

Het derde idee is dat samenwerkingsprocessen door de digitalisering zullen evolueren tot veel meer geïntegreerde ecosystemen met een hoge mate van synchronisatie. Dit bevestigt nogmaals de noodzaak om zeer volwassen bestuursprocessen in te voeren, waarbij de organisatie wordt omgevormd tot een functieoverschrijdende entiteit waar functieoverschrijdende teams fungeren als versnellers van innovatie binnen de transport & totaallogistiek sector.

Logistiek 4.0

Totaallogistiek 4.0 is een begrip dat is afgeleid van Industrie 4.0 om te verwijzen naar het geheel van de huidige technologieën die betrekking hebben op opslag- en vervoersprocessen. Deze vierde industriële revolutie is een gevolg van de komst van het internet en uiteindelijk het internet der dingen, waarbij alle mensen, machines en diensten digitaal met elkaar verbonden zijn en informatie uitwisselen met precisie, duidelijkheid en transparantie.

Met de komst van Big Data moeten de fabrieken van de toekomst hun productie- en transportprocessen aanpassen met de disruptieve technologieën van Cloud Computing, Robotica, Data Analytics, Simulatie en Augmented Reality.

Fysiek internet en BlockChain

Tenslotte werden twee technologieën of initiatieven met hoge verwachtingen geïntroduceerd in de wereld van vervoer en totaallogistiek. Enerzijds het “fysieke internet”, een paradigma waarbij wordt getracht het internet te emuleren met fysieke objecten en waaraan reeds wordt gewerkt. Anderzijds BlockChain (reeds toegepast in de BitCoin-munt), dat transparantie, veiligheid en efficiëntie belooft te brengen in alle distributieprocessen, lange afstands distributie en capillaire distributie.