Shot of an unhappy businesswoman holding her box of belongings after getting fired from her job

Indien je door je werkgever op directe basis ontslagen wordt en zonder werk komt te zitten dan kan je spreken van ontslag op staande voet. Dit komt wel eens voor in Nederland en hiervoor gelden bepaalde rechten en wetten die werknemers beschermen. Zolang je als werknemer onder contract staat dan moet de werkgever ervoor zorgen dat de werknemer niet zomaar ontslagen wordt. Een werknemer heeft bepaalde rechten die geëerd moeten worden. Daarentegen zijn er wel omstandigheden waarin een werkgever het recht heeft om een werknemer direct te ontslaan. Dit zijn omstandigheden waarin de werknemer bepaalde rechten niet heeft geëerd en zich niet goed heeft gedragen.

Terecht ontslag

Er is sprake van een terecht ontslag voor een werknemer indien deze werknemer bijvoorbeeld fraude heeft gepleegd. Indien de werknemer bewust of onbewust de omstandigheden van andere collega’s ernstig heeft benadeeld dan mag de werkgever deze werknemer ontslaan. Dit geldt tevens voor situaties waarin een werknemer geld heeft achtergehouden of informatie niet heeft verteld. Dit zijn extreme omstandigheden waardoor een werkgever kan besluiten om direct op ontslag over te gaan. Soms komt dit voor in Nederland en heeft de werkgever het recht om direct actie te ondernemen.

Onterecht ontslag

Een onterecht ontslag door een werkgever van een werknemer komt helaas vaak voor aangezien er op de werkvloer sprake is van een machtsrelatie. De werkgever heeft veel meer macht dan een werknemer en kan hier misbruik van maken. Gelukkig gelden in Nederland wel bepaalde wetten waar een werkgever zich aan moet houden. Als dit niet gebeurt dan is het mogelijk om een advocaat in te schakelen. Als een werkgever simpelweg een werknemer minder wilt dan is het niet mogelijk voor deze werkgever om direct een werknemer te ontslaan. De werknemer heeft bepaalde rechten, onder andere dat deze in staat is om het contract dat hij of zij heeft uit te zitten.

Advocaat inzetten

Indien je ontslagen bent en op basis van onderzoek dat je hebt gedaan blijkt dat de redenen niet gegeven worden of dat de redenen voor ontslag onterecht zijn dan is het mogelijk om een advocaat in te zetten. Indien je benadeeld bent op het gebied van werk dan is het verstandig om te kiezen voor een arbeidsrechtadvocaat. Deze advocaat is namelijk gespecialiseerd in het helpen van werknemer die eventueel benadeeld worden. Bij het zoeken naar een advocaat is het altijd verstandig om te kiezen voor een specialist en iemand met een goede reputatie en het vermogen om samen te werken.

De waarde van een advocaat

De waarde van een advocaat ligt in het feit dat deze de rechten en belangen van werknemers kan beschermen. Op deze manier wordt een situatie voorkomen waarin een werkgever misbruik kan maken van zijn macht. Als dit gebeurt dan wordt de werkgever namelijk terechtgewezen door een rechter. De advocaat zal namelijk in staat zijn om de belangen van een werknemer goed te vertegenwoordigen. Door het inzetten van een advocaat kan je in staat zijn om een schadevergoeding te krijgen van jouw werkgever als je onterecht op staande voet ontslagen bent. 

Meer weten? Ga naar Omnius.nl.